دانلود کاتالوگ ابعاد بوته های ریخته گری مخصوص ذوب مس و برنج سایزهای کوچک :

دانلود

______________________________________________________________

دانلود کاتالوگ ابعاد بوته های ریخته گری مخصوص ذوب مس و برنج سایزهای بزرگ :

دانلود

______________________________________________________________

دانلود کاتالوگ ابعاد بوته های ریخته گری مخصوص ذوب مس و برنج سایزهای بلند :

دانلود