زیر بوته فابرک

زیر بوته فابریک ( سکوی بوته ) که استفاده از آن خود یکی از عوامل افزایش عمر بوته می شود .

دانلود کاتالوگ ابعاد زیر بوته ریخته گری :

stand

مشخصات پروژه